STAFF SMAN 1 PAITON

DAFATAR NAMA GURU SMAN 1 PAITON TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No Nama NIP Pangkat/Gol/ruang TMT Capeg Jabatan
1 Drs. H. Saifulloh, MM 19561006 198603 1 004 Pembina Tk 1, IV/b 1 Maret 1986 Guru Pembina Tk. I
2 Drs. Muarip 19601110 198903 1 017 Pembina, IV/a 1 Maret 1989 Guru Pembina
3 Drs. Musthafa 19620311 198710 1 001 Pembina, IV/a 1 Oktober 1987 Guru Pembina
4 Drs Marwi Antoni. 19620711 199103 1 007 Pembina, IV/a 1 Maret 1991 Guru Pembina
5 Ririn Hayati Susetyaningtyas,SPd. 19660302 199103 2 015 Pembina Tk 1, IV/b 1 Maret 1991 Guru Pembina Tk. I
6 Drs Wahjoedi Darmawan 19650413 199403 1 006 Pembina, IV/a 1 Maret 1994 Guru Pembina
7 H. Suwardi,SPd 19620703 198703 1 011 Pembina, IV/a 1 Maret 1987 Guru Pembina
8 Dra Hairiyati 19680801 199601 2 001 Pembina, IV/a 1 Januari 1996 Guru Pembina
9 Hairul Anhar, M.PdI 19710228 199703 1 005 Pembina, IV/a 1 Maret 1997 Guru Pembina
10 Drs Miskat 19670520 199803 1 006 Pembina, IV/a 1 April 1998 Guru Pembina
11 M.Syaiful Bahri, S.Pd, M.Pd. 19620430 198603 1 015 Pembina, IV/a 1 Maret 1986 Guru Pembina
12 Dra. Sapti Ernawati Wijaya 19651120 199703 2 001 Pembina, IV/a 1 Maret 1997 Guru Pembina
13 Juhari, M.Pd 19711015 199802 1 002 Penata Tk I, III/d 1 Pebruari 1998 Guru Dewasa Tk. I
14 Dwi Retnowahyuni Sulistyaningrum ,S.Pd. 19720504 199803 2 004 Penata Tk I, III/d 1 Maret 1998 Guru Dewasa Tk. I
15 Drs. Priyo Purwoko 19590507 198603 1 017 Penata, III/c 1 Maret 1986 Guru Dewasa
16 Drs Dardir Afnani 19680921 199703 1 004 Penata Tk I, III/d 1 Maret 1997 Guru Dewasa Tk. I
17 Husnan Afandi, S.Kom 19621011 198703 1 009 Penata Tk I, III/d 1 Maret 1987 Guru Dewasa Tk. I
18 Abdoer Rachman,SPd. 19600208 198903 1 004 Penata Tk I, III/d 1 Maret 1989 Guru Dewasa Tk. I
19 Susi Martini,S.Pd. 19650614 200212 2 001 Penata, III/c 1 Desember 2002 Guru Madya Tk. I
20 Taufik Wahyudi,SPd, M.Si 19681117 200312 1 002 Penata, III/c 1 Desember 2003 Guru Madya Tk. I
21 Totok Soeprijanto, S.Pd 19700629 200604 1 004 Penata Muda Tk I, III/b 1 April 2006 Guru Madya Tk. I
22 Heri Suyanto 19640506 198803 1 012 Penata Muda Tk I, III/b 1 Maret 1988 Pelaksana
23 Dra. Rusyaimi 19650915 200604 2 005 Penata Muda Tk I, III/b 1 April 2006 Guru Madya Tk. I
24 Jumaatik,SPd 19721030 200604 2 016 Penata Muda Tk I, III/b 1 April 2006 Guru Madya Tk. I
25 Ari Atmaji, M.Pd 19760808 200604 1 020 Penata Muda Tk I, III/b 1 April 2006 Guru Madya Tk. I
26 Tutik Munawati,S.Si, M.Pd 19710812 200604 2 030 Penata Muda Tk I, III/b 1 April 2006 Guru Madya
27 Mulhadi, S.Pd 19701220 200701 1 017 Penata Muda Tk I, III/b 1 Januari 2007 Guru Madya
28 Siti Nurhasanah, S.Pd 19710919 200701 2 010 Penata Muda Tk I, III/b 1 Januari 2007 Guru Madya
29 Dra. Hartini 19670709 200701 2 025 Penata Muda Tk I, III/b 1 Januari 2007 Guru Madya
30 Dra. Tatik Salehati 19670627 200701 2 018 Penata Muda Tk I, III/b 2 Januari 2007 Guru Madya
31 Lenny Windarti, S.Pd 19731119 200701 2 009 Penata Muda Tk I, III/b 1 Januari 2007 Guru Madya
32 Subaeri, S.Pd 19771103 200801 1 011 Penata Muda, III/a 1 Januari 2008 Guru Madya
33 Sri Hermin Wahyuningsih, S.S. 19781225 200903 2 002 Penata Muda, III/a 1 Maret 2009 Guru Madya
34 Yulie Ekawati, S.Pd 19790108 200903 2 001 Penata Muda, III/a 1 Maret 2009 Guru Madya
35 Ika Warsiana, S.Si 19811129 200903 2 004 Penata Muda, III/a 1 Maret 2009 Guru Madya
36 Istianah Qudsi Falkhi Taqqiya, S.Pd 19860910 200903 2 003 Penata Muda, III/a 1 Maret 2009 Guru Madya
37 Muhamad Izudin Ika, S.Pd 19840315 201001 1 014 Penata Muda, III/a 1 Januari 2010 Guru Madya
38 Herlin Vini Vera Indika, S.Pd 19851217 201001 2 017 Penata Muda, III/a 1 Januari 2010 Guru Madya
39 Nina Dwitya Febriyanti, S.Pd 19840215 201001 2 013 Penata Muda, III/a 1 Januari 2010 Guru Madya
40 Munawir HS 19642812 200701 1 009 Pengatur Muda, II/a 1 Januari 2007 Pelaksana
41 Sukri 19631102 200701 1 005 Juru, I/c 1 Januari 2007 Pratama
42 Maftujiana 19701114 200701 2 009 Pengatur Muda, II/a 1 Januari 2007 Pelaksana
43 Umi Fadila 19770531 200801 2 013 Pengatur Muda, II/a 1 Januari 2008 Pelaksana
44 Harminto 19670112 200801 1 010 Juru, I/c 1 Januari 2008 Pratama

data per 7 Mei 2011

Iklan

Tentang husnan

AQ hanya guru di sma sejak 1985. spesialis sejarah tapi sekarang hijrah di tehnologi informatika. Tantangan gaptek mendorong aku hijrah di T
Pos ini dipublikasikan di staff sekolah. Tandai permalink.